หน้าแรก / สินค้า

กลองชุดไววิด VJD-03MB
VJD-03MB
กลองชุด 3 ใบ สำหรับเด็ก ยี่ห้อ ไววิด
กลองกระเดื่อง (Bass Drum) ขนาด 16×11นิ้ว 4 หลัก
กลองสแนร์ (Snare Drum) ขนาด 10×5นิ้ว 4 หลัก
กลองทอม (Tom-tom) ขนาด 10×5นิ้ว 4 หลัก
แฉ (Cymbal) ขนาด 10นิ้ว พร้อมขายึด
เก้าอี้กลอง ไม้กลอง
4,300.-