หน้าแรก / สินค้า

กลองชุดไววิด VJD-05MR
VJD-05MR
กลองชุด 5 ใบ สำหรับเด็ก ยี่ห้อ ไววิด

กลองกระเดื่อง (Bass Drum) ขนาด 16×11นิ้ว 4 หลัก
กลองสแนร์ (Snare Drum) ขนาด 10×5นิ้ว 4 หลัก
กลองฟลอร์ทอม (Floor Tom) ขนาด 12×10นิ้ว 4 หลัก
กลองทอม1 (Tom-tom1) ขนาด 10×6นิ้ว 4 หลัก
5,900.-