หน้าแรก / สินค้า

กลองชุดไววิด VPD-83
VPD-83
กลองชุด 5 ใบ ยี่ห้อ ไววิด อะไหล่ โครเมี่ยม

กลองกระเดื่อง (Bass Drum) ขนาด 22×16นิ้ว 8 หลัก
กลองสแนร์ (Snare Drum) ขนาด 14×5.5นิ้ว 6 หลักตัวยาว
กลองฟลอร์ทอม (Floor Tom) ขนาด 16×16นิ้ว 6 หลัก
กลองทอม1 (Tom-tom1) ขนาด 13×1
10,500.-