หน้าแรก / สินค้า

กีต้ารไฟฟ้า
EG-30
CENTURY EG-A30
Specification: Electric Guitar

Body: Hard wood
Neck: Maple
Finger board: Rose wood
Scale: 22 Frets
Machine Head: Chrome Diecast
Pickups: 2 × Humbucker
Controls: 2 × Volume, 2 × Tone
Selector: 3 ways
6,000.-